කලක්‌ පිළිකා රෝහල ලෙස හැඳින්වූ මහරගම අපේක්‌ෂා රෝහල වර්තමානය වන විට නවීන උපකරණවලින් හා  "/>

ජීවිත අපේක්‍ෂාවන් මල්පල ගන්වන මහරගම අපේක්‍ෂා රෝහල

2017-09-20 11:58:00       617
feature-top

කලක්‌ පිළිකා රෝහල ලෙස හැඳින්වූ මහරගම අපේක්‌ෂා රෝහල වර්තමානය වන විට නවීන උපකරණවලින් හා කාර්යක්‌ෂම සේවක මණ්‌ඩලයකින් යුතු රෝහලකි. දහස්‌ ගණනකගේ ජීවිත අපේක්‌ෂා මල්පල ගන්වන රෝහලකි.

අපේක්‌ෂා රෝහලේ මේ සුවිශේෂී වෙනස මා දුටුවේ මාස කිහිපයකට පෙර සිට මට වැළදී තිබුණු ස්‌වර තන්තු පිළිකාවකට විකිරණ ප්‍රතිකාර ලබාගැනීමට නොකඩවා දිනපතා එම රෝහලට ගිය අවස්‌ථාවලදීය. මහරගම මෙම රෝහලට යැමට මා තුළ තිබූ අකමැත්ත හා බිය තුරන් කරමින් මගේ ලිපිගොනුව අදාළ අංශයට යොමු වූ අවස්‌ථාවේ සිට ප්‍රතිකාර ලබාගැනීමේ වැඩපිළිවෙළ ඉතාමත් ක්‍රමවත්ව සිදු කෙරුණු අතර දක්‌ෂ වෛද්‍යවරුන්ගේ සහ හෙද හෙදි කාර්ය මණ්‌ඩලයේ කාරුණික සත්කාරය මා තුළ බලාපොරාත්තු ඇතිකරලීමටත් තෙමසක්‌ වැනි කාලයක්‌ තුළ මගේ රෝගය සුවවීමටත් ඉමහත් ආධාරයක්‌ විය. අපේක්‌ෂා රෝහලට පැමිණෙන්නේ මානසික වශයෙන් දැඩි පීඩාවට පත් වුණු රෝගීන් පිරිසකි. ඔවුන් වෙත කරුණාව පා, මානසිකව ශක්‌තිමත් කොට කඩිනමින් අවශ්‍ය ප්‍රතිකාර සලසන මහරගම අපේක්‌ෂා රෝහලේ වෛද්‍ය කණ්‌ඩායම සහ කාර්ය මණ්‌ඩලය ඉටුකරන මෙහෙවර සුවිශේෂ අගැයීමකට ලක්‌විය යුතුය.Wmqgd .ekSu Èjhsk mqj;a m; weiqfrks

More News »